top of page

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών


Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών

Άνοιξε τη Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο καινοτόμο «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών» που στοχεύει στην κατάρτιση 10.000 ανέργων και στη δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.


Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους για 6 μήνες σε νέα θέση εργασίας θα λάβουν επιχορήγηση έως 100% του συνολικού κόστους (μισθού και εισφορών), με ανώτατο όριο τα 6.132 ευρώ.


ΣΚΟΠΟΣ


Η κατάρτιση 10.000 ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και η δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψή τους.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 80 ώρες και η διάρκεια της απασχόλησης είναι 6 μήνες.


ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ


 • Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-30 ετών, δηλαδή 1.022€ μηνιαία (6.132€ συνολικά), και 80% για την πρόσληψη ανέργων 31-45 ετών, δηλαδή 817,60€ μηνιαία (4.906€ συνολικά).

 • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση), η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για πρόσληψη άνεργων σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση - έως 1.000€ μηνιαία για ανέργους 25-30 ετών και έως 800€ μηνιαία για ανέργους 31-45 ετών.

 • Η επιχορήγηση περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας.Αίτηση υπαγωγής/χρηματοδότησης


Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε αυτά, υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση ανά έδρα ή για κάθε υποκατάστημα, ανάλογα με τα όρια σώρευσης του καθεστώτος ενίσχυσης που επιλέγει η επιχείρηση.


Προϋπολογισμός Δράσης


Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος Απασχόλησης ανέρχεται έως το ποσό των σαράνταενός εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (41.331.600,00 €) για την δημιουργία έως 7.500 θέσεων εργασίας.


Η δαπάνη που θα προκύψει από την δημιουργία επιπλέον των 7.500 θέσεων εργασίας, από ανέργους που θα ολοκληρώσουν την ΣΕΚ και θα πιστοποιηθούν για τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες θα καλυφθεί από πόρους της ΔΥΠΑ.


Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο, ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία του ωφελούμενου ανέργου βάσει του συγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης, αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:


ανώτατο ποσό επιχορήγησης

Προϋποθέσεις υπαγωγής ανά καθεστώς ενίσχυσης


Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής/χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου μήνα είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής/χρηματοδότησης (ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού) είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα.


Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής/χρηματοδότησης έως και την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα καθώς και κατά την ημερομηνία πρόσληψης του/των ωφελουμένων από την επιχείρηση.


Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και υπόδειξης ανέργων


Η κάθε αίτηση αξιολογείται αυτοτελώς και με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


Κριτήρια επιλεξιμότητας ωφελούμενων Ανέργων


Ωφελούμενοι του Δράσης, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγει η δικαιούχος επιχείρηση, είναι άνεργοι, ηλικίας 25 έως 45 ετών:


 1. εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Πρόγραμμα ΣΕΚ και έλαβαν πιστοποίηση, στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του Δράσης: Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών» προκειμένου να απασχοληθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης [επιλογή ενίσχυσης βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis)].

 2. εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Πρόγραμμα ΣΕΚ και έλαβαν πιστοποίηση, στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του Δράσης: Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών» που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 προκειμένου να απασχοληθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης [επιλογή βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής].

Ειδικότερα:


Κατά την υπόδειξή τους οι ωφελούμενοι, επιπρόσθετα των ανωτέρω, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:


 • να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

 • να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 του ν.4144/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,

 • να είναι ηλικίας 25 έως 45 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους ή να διανύουν το 45ο, κατά την ημερομηνία υπόδειξης από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2).


Δεν εντάσσονται:


1) Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε επιχειρήσεις άτομα που κατά το τελευταίο 6μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής/χρηματοδότησης από την επιχείρηση:

 • είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση

 • είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.


2) Άτομα που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της επιχείρησης.


3) Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου) και


4) Άτομα τα οποία:

 • είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών-εργαζομένων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.),

 • θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων (ενδεικτικά επενδυτικό σχέδιο το οποίο επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά),

 • θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης),

 • θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση Δράσης ή έμμισθη εντολή.


5) Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής/χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι που λαμβάνουν συστατικό σημείωμα και προεπιλέγονται από τις επιχειρήσεις, οφείλουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε πρόγραμμα ΣΕΚ στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του Δράσης: Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών» το οποίο θα πρέπει να το ολοκληρώσουν σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της κατάρτισης και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος ΣΕΚ.


Οι ωφελούμενοι άνεργοι επιλέγουν το αντικείμενο της κατάρτισης το οποίο αφορά σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες.


Αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικής φόρμας σε πρόγραμμα ΣΕΚ αποστέλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο από τον ωφελούμενο στο ΚΠΑ2 από το οποίο έλαβε συστατικό σημείωμα προκειμένου να ενημερωθεί ο αρμόδιος εργασιακός σύμβουλος που παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης.


Η πρόσληψη των ωφελουμένων ανέργων από τις επιχειρήσεις, πραγματοποιείται αποκλειστικά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και πιστοποίηση της κατάρτισης.


Για την έγκρισή σας στο πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή της αίτησης.


Αναλαμβάνουμε πλήρως την διαδικασία υποβολής της αίτησης και παρακολούθησης του προγράμματος μέχρι και την ολοκλήρωση του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στα παρακάτω:

 

Θεσσαλονίκη: 2310 220 875

Αθήνα: 210 700 5739


Commentaires


Υποβλήθηκε επιτυχώς

bottom of page